Tiny houses in Finland – why? How?

How can you and I enhance sustainable development? In my workshops, I always ask the participants, in one way or another, how they are already enhancing sustainable development and what they could do to get a discussion started about solutions and actions. Therefore, I think a lot about what I can do myself, beyond educatingContinue reading “Tiny houses in Finland – why? How?”

Call open for Nordic educational institutions and researchers to apply for developing education models for sustainable development, until June 1st. 

The network for sustainable development at the Nordic Network for Adult learning facilitated a roundtable “on development of educational models for sustainable development lifestyles” at the 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning on May 20th, 2022. At the roundtable, we presented the call, which is open until June 1st, for researchers and educationalContinue reading “Call open for Nordic educational institutions and researchers to apply for developing education models for sustainable development, until June 1st. “

Ansök för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling

Många utbildningsorgnaisationer arbetar med främjande av hållbar utveckling på olika sätt, men vad har de för påverkan? Forskare, utbildningsorganisation eller lärandenätverk – kom med och ta reda på hur olika utbildningsmodeller, verksamhetskulturer och attityder påverkar och påverkas. Resor och uppehälle ingår och för forskarnas arbetsinsats utbetalas arvode. Ansökan är öppen tills 1.6. Läs mera här.Continue reading “Ansök för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling”

Vuxenutbildningen i nyckelroll för att främja hållbar utveckling i Norden

Jag anser att ju mera vi delar med oss av lösningar och idéer, desto mera kan vi åstadkomma. Du som arbetar inom vuxenutbildning, fortbildning, med att engagera och facilitera vuxna, inom t.ex. ett företag, en kommun, förening eller nätverk i Norden – bidra till virtuell inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden. I årContinue reading “Vuxenutbildningen i nyckelroll för att främja hållbar utveckling i Norden”

Successful facilitation, why and how?

When a group is gathered to plan forward it is crucial to lead the workshop successfully, which is facilitation. Facilitation is to help a group be the best together (Gullstrand, 2020). I have three favorite methodologies I apply which I decided to share, hoping that you would share with us one of your favorite practices.Continue reading “Successful facilitation, why and how?”

Cooperation is the key for sustainable development

I argue that the most important thing to do for enhancing sustainable development is to deepen regional to global cooperation and cooperation between different sustainability projects and networks. This year several reports have been published about enhancing the United Nations Sustainable Development Goals. The global report, the summary of the work in the Nordic countriesContinue reading “Cooperation is the key for sustainable development”