Framtidspilen som fasiliteringsmetod – case cirkulär ekonomi och klimatledarskap

Min favorit facilieringsmetod är ”framtidspilen”, som jag tillämpar för att förtydliga vilka nödvändiga åtgärder som behövs i ett aktuellt arbete, för att uppnå bästa möjliga resultat. (suomeksi: Tulevaisuusnuoli fasilitointi menetelmänä – case kiertotalous ja ilmastojohtaminen) Metoden har jag under det senaste året tillämpat bl.a. på det nordiska projektet Folkverkstans tredje lärandekonferens. Projektet arbetar med attContinue reading “Framtidspilen som fasiliteringsmetod – case cirkulär ekonomi och klimatledarskap”

Klimatengagemang i Korsholms kommun

Klimatengagemang diskuteras aktivt på FN:s klimatmöte i Glasgow, men vad kan man göra lokalt? – så här arbetar Korsholm. Under 2021–2022 jobbar kommunen med ett klimatledarskapsprojekt finansierat av Miljöministeriet. Projektets målsättning är att kommunen har fungerande strukturer, kompetens och modeller för klimatledarskap och ses som en förebild med sitt klimatfrämjande arbete.  Som första åtgärd har kommunen tagitContinue reading “Klimatengagemang i Korsholms kommun”