Kestävä kehitys osana laatujärjestelmää, korkeakoulussa, miksi ja miten?

Minusta mahtavaa, että Agenda 2030 edistetään Suomen korkeakouluissa, ja että nähdään potentiaali yhdistää kestävä kehitys korkeakoulujen laatujärjestelmään, josta sain pitää esityksen AMK-laatuvastaavien Kestävä kehitys ja laatu –webinaarissa 1.6.2022. Omassa väitöstutkimuksessani, vuodelta 2014, tulin siihen tulokseen että kestävä kehitys on kannattavaa integroida korkeakoulun laatujärjestelmään koska silloin useampi korkeakoulun henkilökunnasta ja opiskelijasta voisi pitää laatujärjestelmää merkittävänä, eliContinue reading “Kestävä kehitys osana laatujärjestelmää, korkeakoulussa, miksi ja miten?”