Klimatengagemang i Korsholms kommun

Klimatengagemang diskuteras aktivt på FN:s klimatmöte i Glasgow, men vad kan man göra lokalt? – så här arbetar Korsholm. Under 2021–2022 jobbar kommunen med ett klimatledarskapsprojekt finansierat av Miljöministeriet. Projektets målsättning är att kommunen har fungerande strukturer, kompetens och modeller för klimatledarskap och ses som en förebild med sitt klimatfrämjande arbete.  Som första åtgärd har kommunen tagitContinue reading “Klimatengagemang i Korsholms kommun”