My favorite facilitation methodology for involving stakeholders

Today I got the chance to share my favorite facilitation methodology with a Nordic group of municipalities working for #Agenda2030 – invited by the municipality of Korsholm in Finland which has applied the method for their climate and energy strategy work. A great inspirational discussion we got 🙂 Interested? Check it out. Picture from aContinue reading “My favorite facilitation methodology for involving stakeholders”

Tiny houses in Finland – why? How?

How can you and I enhance sustainable development? In my workshops, I always ask the participants, in one way or another, how they are already enhancing sustainable development and what they could do to get a discussion started about solutions and actions. Therefore, I think a lot about what I can do myself, beyond educatingContinue reading “Tiny houses in Finland – why? How?”

Call open for Nordic educational institutions and researchers to apply for developing education models for sustainable development, until June 1st. 

The network for sustainable development at the Nordic Network for Adult learning facilitated a roundtable “on development of educational models for sustainable development lifestyles” at the 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning on May 20th, 2022. At the roundtable, we presented the call, which is open until June 1st, for researchers and educationalContinue reading “Call open for Nordic educational institutions and researchers to apply for developing education models for sustainable development, until June 1st. “

Framtidspilen som fasiliteringsmetod – case cirkulär ekonomi och klimatledarskap

Min favorit facilieringsmetod är ”framtidspilen”, som jag tillämpar för att förtydliga vilka nödvändiga åtgärder som behövs i ett aktuellt arbete, för att uppnå bästa möjliga resultat. (suomeksi: Tulevaisuusnuoli fasilitointi menetelmänä – case kiertotalous ja ilmastojohtaminen) Metoden har jag under det senaste året tillämpat bl.a. på det nordiska projektet Folkverkstans tredje lärandekonferens. Projektet arbetar med attContinue reading “Framtidspilen som fasiliteringsmetod – case cirkulär ekonomi och klimatledarskap”

Ansök för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling

Många utbildningsorgnaisationer arbetar med främjande av hållbar utveckling på olika sätt, men vad har de för påverkan? Forskare, utbildningsorganisation eller lärandenätverk – kom med och ta reda på hur olika utbildningsmodeller, verksamhetskulturer och attityder påverkar och påverkas. Resor och uppehälle ingår och för forskarnas arbetsinsats utbetalas arvode. Ansökan är öppen tills 1.6. Läs mera här.Continue reading “Ansök för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling”

Inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden lanserades idag!

Hur kan man främja hållbar utveckling inom utbildning? Här finner du exempel. I inspirationsboken finns både teori, forskning, idéer och filosofi kring de pedagogiska angreppssätten för lärande och utbildning för hållbar utveckling. Du kan söka bland olika kategorier och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (SDGs). Boken lanserades idag på webinarium arrangerat av NordiskaContinue reading “Inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden lanserades idag!”

Vuxenutbildningen i nyckelroll för att främja hållbar utveckling i Norden

Jag anser att ju mera vi delar med oss av lösningar och idéer, desto mera kan vi åstadkomma. Du som arbetar inom vuxenutbildning, fortbildning, med att engagera och facilitera vuxna, inom t.ex. ett företag, en kommun, förening eller nätverk i Norden – bidra till virtuell inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden. I årContinue reading “Vuxenutbildningen i nyckelroll för att främja hållbar utveckling i Norden”

Systematiskt arbete mot ett klimatneutralt samhälle i kommunerna

Kommunalvalet är en ypperlig chans att lyfta upp främjandet av hållbar utveckling. Utmaningarna tycker jag får tillräckligt med plats, därför har jag sökt fram olika möjligheter för kommunerna. Jag beslöt lyfta upp idéer från andra kommuner, aktuella tilläggsfinansieringsmöjligheter, möjligheter att påverka och min framtidsvision. Men först ett konkret exempel. Jag var ute och springa häromdagenContinue reading “Systematiskt arbete mot ett klimatneutralt samhälle i kommunerna”