Framtidspilen som fasiliteringsmetod – case cirkulär ekonomi och klimatledarskap

Min favorit facilieringsmetod är ”framtidspilen”, som jag tillämpar för att förtydliga vilka nödvändiga åtgärder som behövs i ett aktuellt arbete, för att uppnå bästa möjliga resultat. (suomeksi: Tulevaisuusnuoli fasilitointi menetelmänä – case kiertotalous ja ilmastojohtaminen) Metoden har jag under det senaste året tillämpat bl.a. på det nordiska projektet Folkverkstans tredje lärandekonferens. Projektet arbetar med attContinue reading “Framtidspilen som fasiliteringsmetod – case cirkulär ekonomi och klimatledarskap”