Framtidspilen som fasiliteringsmetod – case cirkulär ekonomi och klimatledarskap

Min favorit facilieringsmetod är ”framtidspilen”, som jag tillämpar för att förtydliga vilka nödvändiga åtgärder som behövs i ett aktuellt arbete, för att uppnå bästa möjliga resultat. Metoden har jag under det senaste året tillämpat bl.a. på det nordiska projektet Folkverkstans tredje lärandekonferens. Projektet arbetar med att utveckla en modell för hur man kan få mötesplatserJatka lukemista ”Framtidspilen som fasiliteringsmetod – case cirkulär ekonomi och klimatledarskap”