Systematiskt arbete mot ett klimatneutralt samhälle i kommunerna

Kommunalvalet är en ypperlig chans att lyfta upp främjandet av hållbar utveckling. Utmaningarna tycker jag får tillräckligt med plats, därför har jag sökt fram olika möjligheter för kommunerna. Jag beslöt lyfta upp idéer från andra kommuner, aktuella tilläggsfinansieringsmöjligheter, möjligheter att påverka och min framtidsvision. Men först ett konkret exempel. Jag var ute och springa häromdagenContinue reading “Systematiskt arbete mot ett klimatneutralt samhälle i kommunerna”

Continuous improvements: problem solving and adaptability – skills for the future

I argue that continuous improvements like problem solving and adaptability are important for any work. I am aware that my affection for this argument comes from that I have worked with quality and environmental management systems for over 16 years, where the Deming cycle (plan, do, check, act) is central. Anyhow, I also think that thanks toContinue reading “Continuous improvements: problem solving and adaptability – skills for the future”