Kestävä kehitys osana laatujärjestelmää, korkeakoulussa, miksi ja miten?

Minusta mahtavaa, että Agenda 2030 edistetään Suomen korkeakouluissa, ja että nähdään potentiaali yhdistää kestävä kehitys korkeakoulujen laatujärjestelmään, josta sain pitää esityksen AMK-laatuvastaavien Kestävä kehitys ja laatu –webinaarissa 1.6.2022. Omassa väitöstutkimuksessani, vuodelta 2014, tulin siihen tulokseen että kestävä kehitys on kannattavaa integroida korkeakoulun laatujärjestelmään koska silloin useampi korkeakoulun henkilökunnasta ja opiskelijasta voisi pitää laatujärjestelmää merkittävänä, eliJatka lukemista ”Kestävä kehitys osana laatujärjestelmää, korkeakoulussa, miksi ja miten?”

Tiny houses in Finland – why? How?

How can you and I enhance sustainable development? In my workshops, I always ask the participants, in one way or another, how they are already enhancing sustainable development and what they could do to get a discussion started about solutions and actions. Therefore, I think a lot about what I can do myself, beyond educatingJatka lukemista ”Tiny houses in Finland – why? How?”

Call open for Nordic educational institutions and researchers to apply for developing education models for sustainable development, until June 1st. 

The network for sustainable development at the Nordic Network for Adult learning facilitated a roundtable ”on development of educational models for sustainable development lifestyles” at the 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning on May 20th, 2022. At the roundtable, we presented the call, which is open until June 1st, for researchers and educationalJatka lukemista ”Call open for Nordic educational institutions and researchers to apply for developing education models for sustainable development, until June 1st. ”

Framtidspilen som fasiliteringsmetod – case cirkulär ekonomi och klimatledarskap

Min favorit facilieringsmetod är ”framtidspilen”, som jag tillämpar för att förtydliga vilka nödvändiga åtgärder som behövs i ett aktuellt arbete, för att uppnå bästa möjliga resultat. (suomeksi: Tulevaisuusnuoli fasilitointi menetelmänä – case kiertotalous ja ilmastojohtaminen) Metoden har jag under det senaste året tillämpat bl.a. på det nordiska projektet Folkverkstans tredje lärandekonferens. Projektet arbetar med attJatka lukemista ”Framtidspilen som fasiliteringsmetod – case cirkulär ekonomi och klimatledarskap”

Tulevaisuusnuoli fasilitointi menetelmänä – case kiertotalous ja ilmastojohtaminen

Minun suosikki fasilitointimenetelmä on ”tulevaisuusnuoli”, jota sovellan selvittämään mitä tarpeellisia toimenpiteitä, joita ajankohtaisessa työssä tarvitaan, parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. (på svenska: Framtidspilen som fasiliteringsmetod – case cirkulär ekonomi och klimatledarskap) Menetelmää olen viime vuoden aikana soveltanut mm. pohjoismaisessa Folkverkstan projektin kolmannessa oppimiskonferenssissa. Projektissa kehitetään malli siitä, miten kierrätyksen ja yksinkertaisen korjauksen kohtaamispaikat saadaan toimimaan. Työpajaan osallistuiJatka lukemista ”Tulevaisuusnuoli fasilitointi menetelmänä – case kiertotalous ja ilmastojohtaminen”

Ansök för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling

Många utbildningsorgnaisationer arbetar med främjande av hållbar utveckling på olika sätt, men vad har de för påverkan? Forskare, utbildningsorganisation eller lärandenätverk – kom med och ta reda på hur olika utbildningsmodeller, verksamhetskulturer och attityder påverkar och påverkas. Resor och uppehälle ingår och för forskarnas arbetsinsats utbetalas arvode. Ansökan är öppen tills 1.6. Läs mera här.Jatka lukemista ”Ansök för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling”

3.59 – my thoughts about the time dimension for sustainable development

Inspired by the three Finnish medals for the Niskanen family in the Winter Olympics 2022, I decided to share my thought about the time dimension for sustainable development and a piece of my sports history. In November, I attended the Finnish Conference on Vocational and Professional Education Research at Turku University of Applied Sciences. InJatka lukemista ”3.59 – my thoughts about the time dimension for sustainable development”

Inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden lanserades idag!

Hur kan man främja hållbar utveckling inom utbildning? Här finner du exempel. I inspirationsboken finns både teori, forskning, idéer och filosofi kring de pedagogiska angreppssätten för lärande och utbildning för hållbar utveckling. Du kan söka bland olika kategorier och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (SDGs). Boken lanserades idag på webinarium arrangerat av NordiskaJatka lukemista ”Inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden lanserades idag!”

Consultancies’ carbon handprint is 1300 times larger than their footprint!

On Friday, I learned that consultancies’ carbon handprint is 1300 times larger than their footprint! which SKOL – Finnish Association of Consulting Firms released at the COP26 – UN Climate Change Conference, see full report: https://bit.ly/31LKPE8. This came up in the final panel discussion at the Finnish Conference on Vocational and Professional Education Research at TurkuJatka lukemista ”Consultancies’ carbon handprint is 1300 times larger than their footprint!”

Klimatengagemang i Korsholms kommun

Klimatengagemang diskuteras aktivt på FN:s klimatmöte i Glasgow, men vad kan man göra lokalt? – så här arbetar Korsholm. Under 2021–2022 jobbar kommunen med ett klimatledarskapsprojekt finansierat av Miljöministeriet. Projektets målsättning är att kommunen har fungerande strukturer, kompetens och modeller för klimatledarskap och ses som en förebild med sitt klimatfrämjande arbete.  Som första åtgärd har kommunen tagitJatka lukemista ”Klimatengagemang i Korsholms kommun”