Svenska

Om migKonsultering med priser – ErfarenhetBloggKontaktuppgifter

Bild: Mauritz Eklund

Om mig

Jag växte upp i en finsk storstad, i Esbo, men uppfostrades under somrarna på en ö i Skärgårdshavet. Enligt min dåvarande världsbild fann jag ön avlägsen. Jag ville arbeta för havet och utbildade mig till marinbiolog. Efter studierna började jag som lärare och kom till att arbeta med att främja hållbar utveckling. Detta är min sanna passion, något som jag har haft fördelen att göra hela mitt arbetsliv i över 20 år. Facilitering och utbildning för hållbar utveckling, samt hållbart ledarskap är mina expertområden. Mitt pedagogiska synsätt är ”prakademiskt” – en blandning av praktiska exempel, vetenskaplig kunskap och grupparbete. Nätverkande och att tala inför publik är också arbetsområden jag tycker om. I forskning och samarbete är mitt kärnintresse att arbeta bortom de disciplinära perspektiven, även känt som interdisciplinärt.

Jag är nyfiken och tycker om att få saker och ting gjorda.

Jag gillar att läsa böcker (särskilt nordisk noir), fiska, vandra, motionera och lära mig nya färdigheter. Min favoritplats är Skärgårdshavet och där samma ö som jag växte upp på i min barndom, som nu känns mycket närmare.

Konsulteringsområden med priser

Frågor som jag kan hjälpa till med:
– hur kunde vi främja hållbar utveckling? eller företagsansvar? vad gör vi redan?
– hur kunde vi kommunicera om vårt hållbarhetsarbete, ännu bättre?
– vi har redan främjat hållbar utveckling; hur kunde vi bli ännu bättre och organiserade?
– hur kunde vi främja hållbart ledarskap?
– hur kunde vi främja hållbarhetsaspekter i vårt projekt? eller engagera andra discipliner i vår studie?
– värför ska vi och hur kan vi arbeta mer tvärvetenskapligt?
– hur kunde vi få eller hela personalen och/eller den undervisande och forskande personalen att främja hållbar utveckling i sitt arbete?

Konsulteringspris 100 euro/timme + moms 24 %.

Tjänster och utbildningar:
– workshops, som går att tillämpa för olika typer av organisationer.

Jag har utvecklat en kort, praktisk workshop, där jag engagerar deltagarna till att fundera på hur de redan främjar och hur det kunde främja hållbar utveckling. I workshoppen tillämpar jag FN: s mål för hållbar utveckling och/eller det öppna virtuella verktyget SDG Impact Assessment Tool, som är utvecklat av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, t.ex. workshop with Nordic Culture Point NKK and NIVA Education.

Min favorit workshopsmetod är framtidspilen, som jag berättar mera om i denna blogpost, case klimatledarskap och cirkulär ekonomi – som t.ex. går att tillämpa till strategiskt ledarskap eller för att utveckla eller förankra ett miljöprogram.

Pris: 2400 euroa + moms 24 % + resekostnader för en dags workshop (kunden ansvarar för utrymme och traktering), i vilket ingår sammanfattning av resultaten. Workshoppen går också att förverkliga virtuellt. Som alternativ en halv dags workshop (kunden ansvarar för utrymme och traktering) varefter deltagarna får en uppföljningsuppgift, vars resultat gås igenom i ett virtuellt uppföljningsmöte.

Priserna är förhandlingsbara. Be om offert!

– tala inför publik. Utöver föreläsningar har jag också verkat som huvudtalare och lett flera paneldiskussioner.

Pris: 1000 euro + 24 % moms + resekostnader för en föreläsning eller moderering av en paneldiskussion (kunden ansvarar för utrymme och traktering).

Priserna är förhandlingsbara. Be om offert!

Målgrupper:
– utbildningssektorn, särskilt universitet eller högre utbildning och vuxenutbildning
– offentliga sektorn, såsom kommuner
– tredje sektorn, såsom icke-statliga organisationer
– privata sektorn

Språk: Jag arbetar flytande på svenska, engelska och finska.

Bild: Mauritz Eklund

Erfarenhet

Mina kärnkompetensområden är facilitering och utbildning för hållbar utveckling, förändringsledarskap, hållbart ledarskap, miljö- och kvalitetsledningssystem, kvalitetssäkring, konsultering, projektledning, ansökan om extern finansiering, kommunikation, redigering, tala inför publik, nätverkande och tvärvetenskaplig tillämpad aktionsforskning. Se min CV och mina publikationer. Mera information på min LinkedIn profil.

Jag anser mig vara multi-disciplinär eftersom jag har arbetat med att främja hållbarhetsaspekter inom ett brett område, från teknik till kultur och hälsa till ekonomi. Min doktorandstudie var en sektorsövergripande och tvärvetenskaplig aktionsforskningsstudie som gjordes i ett nätverk bestående av 11 universitet och högskolor i tre länder om möjliggörande av förändring på universitet: främja utbildning för hållbar utveckling med verktyg för kvalitetssäkring (Enabling change in universities: enhancing education for sustainable development with tools for quality assurance). Jag har en doktorsexamen i miljövetenskap från Åbo universitet (Finland) från 2014 och en magisterexamen i marinbiologi från Åbo Akademi (Finland) från 1998.

Blogg

Mina flesta blogg inlägg är hittils på engelska, men följande har jag skrivit jag på svenska:

Framtidspilen som fasiliteringsmetod – case cirkulär ekonomi och klimatledarskap

Min favorit facilieringsmetod är ”framtidspilen”, som jag tillämpar för att förtydliga vilka nödvändiga åtgärder som behövs i ett aktuellt arbete, för att uppnå bästa möjliga resultat… bekanta dig med hur jag gör.

Tove Holm, 27.4.2022

Ansök för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling

Forskare, utbildningsorganisation eller lärandenätverk – kom med och ta reda på hur olika utbildningsmodeller, verksamhetskulturer och attityder påverkar och påverkas. Ansökan öppen tills 29.4. …

Tove Holm, 4.4.2022

Inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden lanserades idag!

Hur kan man främja hållbar utveckling inom utbildning? Här finner du exempel. I inspirationsboken finns både teori, forskning, idéer och filosofi kring de pedagogiska angreppssätten för lärande och utbildning för hållbar utveckling. Du kan söka bland olika kategorier och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (SDGs) …

Tove Holm, 14 december 2021

Klimatengagemang Korsholms kommun

Klimatengagemang diskuteras aktivt på FN:s klimatmöte i Glasgow, men vad kan man göra lokalt? – så här arbetar Korsholm …

Geir Byrkjeland (projektledare, kommunutveckling, klimatledarskap), Ulrica Taylor (pedagogisk planerare, bildningstjänster), Korsholms kommun och Tove Holm, 10 november 2021

Vuxenutbildningens i nyckelroll för att främja hållbar utveckling i Norden

Jag anser att ju mera vi delar med oss av lösningar och idéer, desto mera kan vi åstadkomma.

Du som arbetar inom vuxenutbildning, fortbildning, med att engagera och facilitera vuxna, inom t.ex. ett företag, en kommun, förening eller nätverk i Norden – bidra till virtuell inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden …

Tove Holm, 14 juni 2021

Systematiskt arbete mot ett klimatneutralt samhälle i kommunerna

Kommunalvalet är en ypperlig chans att lyfta upp främjandet av hållbar utveckling. Utmaningarna tycker jag får tillräckligt med plats, därför har jag sökt fram olika möjligheter för kommunerna. Jag beslöt lyfta upp idéer från andra kommuner, aktuella tilläggsfinansieringsmöjligheter, möjligheter att påverka och min framtidsvision …

Tove Holm, 16.2.2021

Kontaktuppgifter

+358 (0)40 663 9254

FO-nummer för Tove Holm Consulting Tmi: 3164531-1


%d bloggaajaa tykkää tästä: