Consultancies’ carbon handprint is 1300 times larger than their footprint!

On Friday, I learned that consultancies’ carbon handprint is 1300 times larger than their footprint! which SKOL – Finnish Association of Consulting Firms released at the COP26 – UN Climate Change Conference, see full report: https://bit.ly/31LKPE8. This came up in the final panel discussion at the Finnish Conference on Vocational and Professional Education Research at TurkuContinue reading “Consultancies’ carbon handprint is 1300 times larger than their footprint!”

Klimatengagemang i Korsholms kommun

Klimatengagemang diskuteras aktivt på FN:s klimatmöte i Glasgow, men vad kan man göra lokalt? – så här arbetar Korsholm. Under 2021–2022 jobbar kommunen med ett klimatledarskapsprojekt finansierat av Miljöministeriet. Projektets målsättning är att kommunen har fungerande strukturer, kompetens och modeller för klimatledarskap och ses som en förebild med sitt klimatfrämjande arbete.  Som första åtgärd har kommunen tagitContinue reading “Klimatengagemang i Korsholms kommun”

Seize the opportunity – insights from my first year as an entrepreneur for sustainable development

A year ago I had a couple of days off my daily work. I sat at the kitchen table of my parent’s summer cottage, by the fireplace, writing the application for Tove Holm Consulting. I had thought about the name for some weeks and realized that the customers I had, knew me from earlier work,Continue reading “Seize the opportunity – insights from my first year as an entrepreneur for sustainable development”

Työperäisen maahanmuuton rooli avainasemassa yrittäjyyden kannalta

Tänään vietetyn Yrittäjäpäivän takia haluan nostaa esille tärkeimmäksi kokemani haasteen – että PK- yrityksissä 1/5 kokee työvoiman saatavuuden pahimmaksi työllistämisen esteeksi. Ratkaisuehdotukseni on kuunnella yrityksiä joilla on kokemusta työperäisestä maahanmuutosta, jonka opin #Kestäväkehitys Vakka-Suomessa -tilaisuudessa 24.8. Theresia Bilola avasi tilaisuudessa mitä kansainväliset osaajat tuovat organisaatiolle, josta hän on kirjoittanut täällä https://lnkd.in/g-W7aMiq – esim. mahdollisuuden markkinoiden laajentamiseen koska kansainväliset osaajatContinue reading “Työperäisen maahanmuuton rooli avainasemassa yrittäjyyden kannalta”

Työelämän kestävä tulevaisuus – työpaja 24.8 Uudessakaupungissa

Ukipolis järjestää ”Kestävä tulevaisuus Vakka-Suomessa” -työpajan elokuun 24 päivä, klo 12-16. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.8. Tilaisuus koostuu alustuksista ja pienryhmäkeskusteluista. Keskustelutilaisuudessa jutellaan kestävän tulevaisuuden teemoista Vakka-Suomessa:– työllisyys– kansainväliset osaajat– yhteistyö kuntien ja työnantajien välillä– hyvät väestösuhteet ts. yhteiskuntarauha– kestävä, kehittyvä Vakka-Suomi Kiinnostuin itse aiheesta keväällä 2015 kun kuulin Göteborgissa ”Institute for Futures Studies” tulevaisuustutkijan esitys,Continue reading “Työelämän kestävä tulevaisuus – työpaja 24.8 Uudessakaupungissa”

Vuxenutbildningen i nyckelroll för att främja hållbar utveckling i Norden

Jag anser att ju mera vi delar med oss av lösningar och idéer, desto mera kan vi åstadkomma. Du som arbetar inom vuxenutbildning, fortbildning, med att engagera och facilitera vuxna, inom t.ex. ett företag, en kommun, förening eller nätverk i Norden – bidra till virtuell inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden. I årContinue reading “Vuxenutbildningen i nyckelroll för att främja hållbar utveckling i Norden”

Thank you for your positive feedback!

Do you remember a time you got positive feedback for your work, how it affected you and what it led to?  And do you recall when you got negative feedback, at work when you thought you had done great? And how that affected your motivation and self-esteem?  I have learned that, for me, it isContinue reading “Thank you for your positive feedback!”

Share what you have learned about enhancing adult education for sustainable development in the Nordic countries

YOÙ are invited to contribute to the Inspiration Book for sustainable development in adult education in the Nordic countries. Submit your contribution now, or no later than 11.11.! YOU, who work with adult education, continuing education, or with engaging and facilitating adults, e.g. in a company, municipality, association, or network in the Nordic countries. TheContinue reading “Share what you have learned about enhancing adult education for sustainable development in the Nordic countries”

Kaupunkien houkuttelevuudesta ja viheralueista  

Mitkä tekijät vaikuttavat kaupunkien vetovoimaisuuteen? Onko viheralueilla merkitystä? Päätimme kahtena Espoon kaupungin fanina kirjoittaa aiheesta ja nostaa esille muutamia näkökulmia.  Suomen suurimpien kaupunkien vetovoiman tärkeimpinä osa-alueina korostuvat asuinalueen viihtyisyys, turvallisuus sekä yhteisöllisyys, joka tuli esille T-Median Vetovoima &Vaikutus -tutkimuksessa, jossa selvitettiin potentiaalisten asukkaiden näkemyksiä Suomen kymmenen suurimman kaupungin vetovoimasta vuonna 2020. Koskien seutukaupunkeja, turvallisuus, asuinympäristöönContinue reading “Kaupunkien houkuttelevuudesta ja viheralueista  “

The Importance of Sustainable Approaches to Work-Based Migration and Integration

The Sustainable Development Goal, SDG, 10 addresses reducing inequalities within and between countries. It also addresses inequalities related to representation and migration. One way to reduce inequalities that result from migration is to ensure that the integration processes and employment possibilities picture the resulting diversity of the workforce. Check out the discussion from a panelContinue reading “The Importance of Sustainable Approaches to Work-Based Migration and Integration”