Framtidspilen som fasiliteringsmetod – case cirkulär ekonomi och klimatledarskap

Min favorit facilieringsmetod är ”framtidspilen”, som jag tillämpar för att förtydliga vilka nödvändiga åtgärder som behövs i ett aktuellt arbete, för att uppnå bästa möjliga resultat.

(suomeksi: Tulevaisuusnuoli fasilitointi menetelmänä – case kiertotalous ja ilmastojohtaminen)

Metoden har jag under det senaste året tillämpat bl.a. på det nordiska projektet Folkverkstans tredje lärandekonferens. Projektet arbetar med att utveckla en modell för hur man kan få mötesplatser om återbruk och enklare reparationer att fungera. I workshoppen deltog representanter för projektets pilotleverantörer som testat arrangera mötesplatser, utvecklingsnätverk, styrgrupp och finansiärer samt simultantolkar.

Jag har också tillämpat denna faciliteringsmetod för att stöda planerandet en handlingsplan för Korsholms klimatstrategi, som du kan läsa mera om här. I Korsholm har man valt att arrangera skilda workshoppar för olika målgrupper, som hittills arrangerats för kommunens ledning och undervisande personal.

Workshopparna i Korsholm har delvis arrangerats live och delvis virtuellt – på bilden (bild 1) syns deltagare som planerar åtgärder för handlingsplanen för Korsholms klimatstrategi, den 30.11.2021. Projekt Folkverkstans lärandekonferens arrangerades virtuellt, den 27.1.2022.

Bild 1. En workshop för planerande av handlingsplanen för Korsholms klimatstrategi, arrangerad den 30.11.2021. Bild Ulrica Taylor.

Målsättningen med metoden är att engagera samtliga deltagare till att dela med sig av sina kunskaper och färdigheter i ämnet. I workshoppen går man först tillsammans igenom vad man lyckats med hittills och vad som är aktuellt just nu, om temat i fråga. Sedan går man igenom vilka mål och åtgärder som önskas vara uppfyllda om en specifik tidsperiod, t.ex. fem år. I bild 2 syns hur jag tillämpade metoden på  projektet Folkverkstans lärandekonferens.

Bild 2. Metoden ”framtidspilen” tillämpad på projektet Folkverkstans lärandekonferens den 27.1.2022.

Denna text är modifierad från artikeln ”Hur lyckas man organisera framgångsrika mötesplatser för lagring och reparation?”, först publicerad i tidningen Pohjola-Norden 1/2022, sidan 33, där du kan bekanta dig med exempel som lyftes upp under projekt Folkverkstans lärandekonferens i januari 2022.

Bild 3. Viktigast att göra för främjandet av hållbar konsumtion, enligt deltagarna på projektet Folkverkstans lärandekonferens.

De sammanfattande bilderna är resultat av två mellanuppgifter under projekt Folkverkstan lärandekonferensens, från vilkakommer fram exempel på vad lärandekonferensens deltagare tyckte att är viktigast att göra för främjandet av hållbar konsumtion (bild 3) och vad den kommande handboken för mötesplatser för reparation och hållbar konsumtion borde innehålla (bild 4).

Bild 4. Projekt Folkverkstan lärandekonferensens deltagare tyckte att handboken för mötesplatser för reparation och hållbar konsumtion borde innehålla.

Tove Holm, 27.4.2022

Published by toveholmconsulting

Founder of Tove Holm Consulting. I am a transdisciplinar facilitator for sustainable development. Passions: change leadership, education, Agenda2030, networking & the Baltic Sea. I am a public speaker & PhD.

One thought on “Framtidspilen som fasiliteringsmetod – case cirkulär ekonomi och klimatledarskap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: