Ansök för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling

Många utbildningsorgnaisationer arbetar med främjande av hållbar utveckling på olika sätt, men vad har de för påverkan?

Forskare, utbildningsorganisation eller lärandenätverk – kom med och ta reda på hur olika utbildningsmodeller, verksamhetskulturer och attityder påverkar och påverkas.

Resor och uppehälle ingår och för forskarnas arbetsinsats utbetalas arvode.

Ansökan är öppen tills 1.6. Läs mera här.

Människor som hoppar i kvällssolen. Bild: Pixabay.

Nordiska nätverket för hållbar utveckling vid Nordiska Nätverket för Vuxnas Lärande har öppnat ansökan inom ramen för projektet Utbildning för hållbar utveckling under det tvärsektoriella programmet Hållbara livsstilar i Norden.

Tove Holm, 4,4.2022
reviderad den 8.6.2022 med förlängd ansökan tills 1.6.2022

Läs även: Call open for Nordic educational institutions and researchers to apply for developing education models for sustainable development, until June 1st.  May 22nd, 2022

Published by toveholmconsulting

Founder of Tove Holm Consulting. I am a transdisciplinar facilitator for sustainable development. Passions: change leadership, education, Agenda2030, networking & the Baltic Sea. I am a public speaker & PhD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: