Inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden lanserades idag!

Hur kan man främja hållbar utveckling inom utbildning? Här finner du exempel. I inspirationsboken finns både teori, forskning, idéer och filosofi kring de pedagogiska angreppssätten för lärande och utbildning för hållbar utveckling. Du kan söka bland olika kategorier och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (SDGs).

Boken lanserades idag på webinarium arrangerat av Nordiska Nätverket för hållbar utveckling vid Nordiska Nätverket för Vuxnas Lärande (NVL). Bokens målgrupp är de som arbetar inom vuxenutbildning, högskolor, universitet, folkbildning och fortbildning, och faciliterar vuxnas lärande och kompetensutveckling inom t.ex. ett företag, en kommun, förening eller nätverk i Norden.

Inspirationsboken publicerades digitalt och finns här.

Under webinariet presenterades följande exempel från inspirationsboken som alla går att tillämpa i samtliga nordiska länder:
Finland: Sykli Environmental School of Finland, Educating organization´s low carbon specialists in Sykli; #sdg4 #sdg7 #sdg9 #sdg12 #sdg13
Norge: Marianne Eek, Inland Norway University of Applied Sciences, En rettferdig og inkluderende utdanning for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn?; #sdg4
Sverige: Elevteamet Komvux` arbete med ungdomar för fullföljd gymnasialutbildning #sdg4 #sdg8

Webinariets deltagare diskuterade erfarenheter och utmaningar med lärande och utbildning för hållbar utveckling samt hur denna inspirationsbok kan användas och utvecklas vidare. I nedannämnda bild kan du se exempel på idéer och tankar som deltagarna hade. Vi var överens om att hållbar utveckling är en gemensam utmaning, vars lösningar vi alla kan bidra till.

Deltagarna på lanseringstillfället för inspirationsboken hade följande Idéer och tankar kring hur man kan främja lärande och utbildning för hållbar utveckling.

Du är också välkommen att bidra till boken. Skriv ett intressant bidrag och lämna in det. Ju kortare desto bättre, vi rekommenderar 1000 tecken.

Tove Holm, 14.12.2021

Published by toveholmconsulting

Founder of Tove Holm Consulting. I am a transdisciplinar facilitator for sustainable development. Passions: change leadership, education, Agenda2030, networking & the Baltic Sea. I am a public speaker & PhD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: