Työelämän kestävä tulevaisuus – työpaja 24.8 Uudessakaupungissa

Ukipolis järjestää ”Kestävä tulevaisuus Vakka-Suomessa” -työpajan elokuun 24 päivä, klo 12-16. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.8.

Tilaisuus koostuu alustuksista ja pienryhmäkeskusteluista. Keskustelutilaisuudessa jutellaan kestävän tulevaisuuden teemoista Vakka-Suomessa:
– työllisyys
– kansainväliset osaajat
– yhteistyö kuntien ja työnantajien välillä
– hyvät väestösuhteet ts. yhteiskuntarauha
– kestävä, kehittyvä Vakka-Suomi

Hyvät väestösuhteet, Oikeusministeriö.

Kiinnostuin itse aiheesta keväällä 2015 kun kuulin Göteborgissa ”Institute for Futures Studies” tulevaisuustutkijan esitys, miten näkevät ja tutkivat työelämän kestävän tulevaisuuden eri mahdollisuudet ja haasteet. Muistiini jäi etenkin se, että tutkijat näkivät mahdollisuuden, että Ruotsin kansan määrä kasvaisi 60 miljoonaan lähivuosisadan ajan, ja jos, mitä kaikkea pitäisi kehittää yhteiskunnassa, jotta se olisi mahdollista. Göteborgissa kohde oli yksi vierailukohde, järjestämälläni Pohjoismaisella kestävän kehityksen koulutuksen aikuiskoulutuskurssilla, josta kerron blogissani jossa keskityn yhteistyön merkitykseen kestävän kehityksen edistämisessä.

Seuraavaksi juttelin aiheesta Kanadalaisen kollegan, Tarah Wrightin, kanssa, järjestämälläni kestävän kehityksen työpajassa konferenssissa: the Global Cleaner Production & Sustainable Consumption Conference (GCPC), marraskuussa 2015. Hän kertoi, että Kanadassa kaikki kansalaiset, lapsesta aikuisiin osallistuvat työperäisten maahanmuuttajien perehdytykseen ja sopeuttamiseen, vapaaehtoistyönä, eri keinoin. Työ on tuottanut tulosta: keväällä 2021 Kanada rankattiin parhaimmaksi maahanmuuttomaaksi. Kanadan vahvuudeksi on todettu sen syrjinnän vastaisessa politiikassa.

YK:n kestävän kehityksen kahdeksas tavoite on ”Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja”, jonka eteen meillä on Pohjoismaissa ja Suomessa mielestäni vielä paljon tehtävää.

Pohjoismaiden ministerineuvoston visiona on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Yksi konkreettinen teko sen eteen on ministeriön uusi pohjoismainen foorumi maahanmuuttajataustaisille ja pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista tunteville asiantuntijoille, johon voi hakea mukaan 31.8. mennessä. Asiantuntijafoorumin tavoitteena on tiiviimpi vuoropuhelu uusien pohjoismaalaisten kanssa, jotka haluavat osallistua visioon ja erityisesti tavoitteisiin, jotka ovat merkityksellisiä pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevan pohjoismaisen yhteistyöohjelman toteuttamisen kannalta.

”Kestävä tulevaisuus Vakka-Suomessa” työpaja 24.8. Uudessakaupungissa.

Omassa puheenvuorossani tulen fokusoimaan seuraaviin aiheisiin: mitkä ovat työelämän kestävän tulevaisuuden globaalit haasteet, entä Pohjoismaiden, Suomen ja Vakka-Suomen?

YK:n kahdeksannen kestävän kehityksen tavoitteen lisäksi relevantteja ovat tavoite 11: taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat; tavoite 17: tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta sekä tavoite 5: Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Ukipolis Oy on Uudenkaupungin, Laitilan, Vehmaan, Taivassalon, Kustavin ja Pyhärannan kuntien omistama kehittämis-organisaatio joka palvelee Vakka-Suomen seutukunnan yritys- ja elinkeinotoimintaa.

Tove Holm, 14.7.2021

Published by toveholmconsulting

Founder of Tove Holm Consulting. I am a transdisciplinar facilitator for sustainable development. Passions: change leadership, education, Agenda2030, networking & the Baltic Sea. I am a public speaker & PhD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: