Systematiskt arbete mot ett klimatneutralt samhälle i kommunerna

Kommunalvalet är en ypperlig chans att lyfta upp främjandet av hållbar utveckling. Utmaningarna tycker jag får tillräckligt med plats, därför har jag sökt fram olika möjligheter för kommunerna. Jag beslöt lyfta upp idéer från andra kommuner, aktuella tilläggsfinansieringsmöjligheter, möjligheter att påverka och min framtidsvision.

Men först ett konkret exempel. Jag var ute och springa häromdagen då jag träffade en tidigare kollega, som höll på med en kandidatuppsats i organisation och ledning som berörde hållbarhetsfrågor. Han nämnde ett inhemskt livsmedelsföretag som sparat in en stor mängd vatten, som de lyfter upp i sin hållbarhetsrapport. Han ifrågasatte om det verkligen är det viktigaste företaget i fråga kan göra för att främja hållbar utveckling, eller är någon av dess övriga verksamhet viktigare? Detta håller jag med om.

Bild av Belle Co från Pexels.com

Det är viktigast att göra rätt saker, framför att göra saker rätt.

Idéer till arbete från andra kommuner, två aktuella möjligheter att söka tilläggsfinansiering för sitt arbete mot ett mer klimatneutralt samhälle och två möjligheter att påverka arbetet:

Jag tycker det är bra att det finns såpass många möjligheter för kommuner att ansöka om stöd för sina hållbarhetsarbeten. Utmaningen är att samtliga möjligheter gäller specifika hållbarhetsaspekter eller miljöpåverkningar, som klimat, cirkulär ekonomi, upphandling, havsvård eller biologisk mångfald. Jag anser att det skulle vara bättre om kommunerna skulle kunna söka stöd för att försäkra att de främjar alla hållbarhetsaspekter, för att försäkra att kommunen arbetar för samtliga globala hållbarhetsmål. Hållbar utveckling är ett komplex utmaning, som kräver långsiktigt, målmedvetet, brett samarbete över alla gränser man kan komma på.

Antalet anställda som arbetar med hållbarhetsfrågor beror på kommunens storlek. Jag tycker det essentiella för kommun som kommun är att se över och säkerställa att man arbetar för alla hållbarhetsaspekter och att dessa olika projekt, i mån och möjlighet, samarbetar mellan varandra. Centralt är också att involvera tredje sektorn och företag, t.ex. genom att arrangera workshoppar, som jag tycker om att arrangera och tycker att är viktigt för att samla intresserade och experter från olika branscher och nivåer till samtal, med målsättningen nya insikter och lösningar. Enligt Naumanen et al. (2019) kommer 90 % av alla finländska innovationer under detta decennium stöda uppnåendet av mål för hållbar utveckling. Detta kommer att kräva ett omfattande samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorns aktörer. 

Deming cykeln, eller PUFF, planera, utför, följ upp och förbättra. Bild: Pixabay.

Jag har arbetat med miljöledningssystem under åren 1999-2017 i första hand med certifierade miljöledningssystem enligt den internationella miljöledningssystemstandarden ISO 14001, som går att tillämpa i vilken bransch som helst. Jag har bl.a. ansvarat för planerande och verkställande av miljöledningssystemet för Ab Utbildning Sydväst, vars hela verksamhet certifierades enligt ISO 14001 år 2006 som första utbildningsorganisation i Finland och bland de första i världen. Standarden utgår från att man går igenom hela verksamheten och funderar igenom hur verksamheten påverkar miljön, vilka aspekter som är de viktigaste och för vilka man sätter målsättningar som följs upp. På basen av utvärderingarna förbättrar man verksamheten, dvs. arbetar systematiskt enligt den s.k. Deming cykeln eller PUFF: planera, utför, följ upp och förbättra. Detta går direkt att tillämpa i kommun som kommun, istället för att se på enbart miljöaspekter, såsom klimat eller naturresurser ser man på samtliga hållbarhetsaspekter, dvs. även kommunens påverkan på sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter.

Vad kan man då fråga inför kommunalvalet? Uppmana till och bidra till kommunikation.

Aktivistimummot har skrivit ett brev till alla kommunalvalskandidater, i vilket de lyfter upp att de flesta av de lösningar som är bra för klimatet och miljön främjar också kommuninvånarnas välbefinnande och hälsa. De har listat centrala aspekter som både kandidaterna kan nämna och väljarna fråga av kandidaterna, som jag rekommenderar att se på.

Detta blev samtidigt min första blogg på svenska, jag valde att skriva denna gång på svenska eftersom det finns så mycket om ämnet i fråga skrivet på finska.

Tove Holm, 16.2.2021

Referens:

Naumanen, M., Heimonen, R., Koljonen, T., Lamminkoski, H., Maidell, M., Ojala, E., Sajeva, M., Salminen, V., Toivanen, M., Valonen, M., Wessberg, N., 2019. Kestävän kehityksen innovaatiot: Katsaus YK:n Agenda 2030 kehitystavoitteisiin ja vastaaviin suomalaisiin innovaatioihin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2.12.2019

Published by toveholmconsulting

Founder of Tove Holm Consulting. I am a transdisciplinar facilitator for sustainable development. Passions: change leadership, education, Agenda2030, networking & the Baltic Sea. I am a public speaker & PhD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: